Zemní pískový filtr Zobrazit v plné velikosti

Zemní pískový filtr

Plastový zemní pískový filtr je polypropylenová nádrž včetně vystrojení, jeho konstrukce odpovídá ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění splaškových odpadních vod. Standardně bývá zařazen za septiky, malé domovní čistírny odpadních vod, nebo jiný druh čištění.

Více informací

15 800,00 Kč

Popis zařízení:

         Plastový zemní pískový filtr je polypropylenová nádrž včetně vystrojení, jeho konstrukce odpovídá ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění splaškových odpadních vod. Standardně bývá zařazen za septiky, malé domovní čistírny odpadních vod, nebo jiný druh čištění.

         Vystrojení filtru se skládá z polypropylenové nádrže, dle velikosti dané kapacity, rozvodného potrubí , sběrného potrubí, pískové a štěrkové náplně, PVC fólie a odvětrávacího komínku.

Funkce zařízení:

          Voda předčištěná v předřazeném čistícím zařízení (septik, čistírna odpadních vod apod.), natéká potrubím do nádrže filtru, kde pomocí rozvodu natéká na celou půdorysnou plochu filtru. Prosakuje jednotlivými vrstvami štěrku frakce 15 a písku frakce PR 1,6-4,0 a následně pak sběrným potrubím odtéká mimo objekt do vodoteče, dešťové kanalizace, nebo do vsakování.

Osazování zařízení:

          Polypropylenová nádrž zemního pískové filtru je vodotěsná, osazuje se nezhutněné pískové lože (spád 1%), postupně se plní filtračním materiálem tak, aby nebylo poškozeno sběrné a v závěru pak rozvodné potrubí. Současně se vně nádrže obsypový materiál zhutňuje, aby nedošlo k poškození vlastní nádrže. Po naplnění nádrže filtru je celý povrch překryt PVC fólií a následně vrstvou zeminy. Nad terén do výše maximálně 50 cm je osazen odvětrávací komínek. Za nádrž pískového zemního filtru na odtokové potrubí lze osadit odběrnou šachtu PP na vzorky.

 

Předmět dodávky:

          Dodávka obsahuje polypropylenovou nádrž filtru,  drenážní potrubí, včetně armatur, odvětrací komínky.  Předmětem dodávky není náplň písku a štěrku, může dodat stavební firma, eventuelně investor.

 

TABULKA ROZMĚROVÁ:

 

TYP

   EO

    x)

   ROZMĚRY

     NÁDRŽE

   L         B          H  

      VÝŠKA

     POTRUBÍ

  H1            H2    

POTR.

  DN

PLOCHA

FILTRU

     m2

ŠTĚRK

  M3

PÍSEK

  m3

CENA

bez DPH

AQF2

2/4

2,0

1,0

1,0

0,8

0,28

110

2,0

1,4

2,4

    15.800,-

AQF4

4/8

3,0

1,35

1,0

0,8

0,28

110

4,05

2,0

3,4

18.100,-

AQF8

8/12

4,0

2,0

1,0

0,8

0,28

110

8,0

3,4

5,6

23.450,-

AQF10

10/15

4,5

2,2

1,0

0,8

0,28

110

9,9

4,2

7,0

29.100,-

AQF12

12/18

5,0

2,4

1,0

0,8

0,28

110

12,0

5,1

8,4

34.000,-

AQF15

15/20

6,0

2,5

1,0

0,8

0,28

110

15,0

6,3

10,5

38.100,-

 

X )  -   První číslo pro trvale obydlené objekty, druhé číslo pro dočasně obývané objekty (chaty,chalupy apod.)

Related Products