Pískový proplachovaný filtr Zobrazit v plné velikosti

Pískový proplachovaný filtr

Proplachovaný plastový  pískový filtr je technologický celek sestávající z polypropylenové nádrže, odpovídajícího rozměru včetně vystrojení prvků technologie, jeho konstrukce odpovídá ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění splaškových odpadních vod.

Více informací

26 730,00 Kč

Popis zařízení:

         Proplachovaný plastový  pískový filtr je technologický celek sestávající z polypropylenové nádrže, odpovídajícího rozměru včetně vystrojení prvků technologie, jeho konstrukce odpovídá ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění splaškových odpadních vod.  V horní části nádrže je osazeno vstupní potrubí z ČOV (nebo jiného zdroje) a přepadové potrubí, kterým je vracena zpět do zdroje znečištění (ČOV) proplachová voda, na obou potrubích jsou osazeny uzavírací ventily, vzhledem k nutnosti manipulace. Současně je v horní části uvnitř nádrže osazen rozplavovací rošt, jehož funkcí je zajištění zkrápění celé plochy filtru.

         Ve spodní části polypropylenové nádrže je osazen rošt, jenž má v jednotlivých větvích nainstalovány vodárenské scezovací hlavice, které plní funkci – odtok vyčištěné vody do potrubí mimo filtr a zpětně pak funkci propláchnutí  tlakovou čistou vodou. Pod rošt je napojeno potrubí tlakové vody s uzavíracím ventilem. Vlastní filtrační náplní je štěrk a křemičitý písek v několika zrnitostech, jehož provozuschopnost je zajištěna propíracím cyklem. Součástí nádrže filtru je i nádrž na vyčištěnou vodu, kde je osazeno ponorné čerpadlo s výstupním potrubím, na kterém je osazen uzavírací ventil a které dál zajišťuje čerpání vyčištěné vody do vodoteče, kanalizace nebo vsakování.

 

Funkce zařízení:

          Voda předčištěná v předřazeném čistícím zařízení (septik, čistírna odpadních vod apod.), natéká potrubím do nádrže filtru, kde pomocí rozvodu natéká na celou půdorysnou plochu filtru. Prosakuje jednotlivými vrstvami štěrku a písku a následně pak sběrným potrubím odtéká do nádrže s čerpadlem, kterým je vyčištěná voda odčerpávána mimo objekt do vodoteče, dešťové kanalizace, nebo do vsakování.

           Čištění filtrační náplně je zajišťováno pomocí zpětného praní tlakovou vodou. Provoz proplachovaného filtru je podrobně popsán v Provozním řádu (PŘ), který je součástí tohoto prospektu.

 

Předmět dodávky:

          Dodávka obsahuje polypropylenovou nádrž filtru, včetně nádrže na vyčištěnou vodu s kompletním vystrojením a čerpadlem, včetně armatur  Předmětem dodávky není náplň písku a štěrku, na základě požadavku investora lze zajistit.

 

 

TABULKA:

 

  TYP

Q/d

 

  M3   

POČ.

 EO

 

PRUM.

nADR.

  MM

VÝŠ.

NÁD

 mM

 

   MAN.

ŠACHTA

    L x Š

POTRUBÍ

 

  CENA

bez DPH

  D1

  D2

  D3         

  D4

  D5

  mm

  mm

  mm

 mm

 mm

AQ1

5,0

5

800

1200

400/400

110

110

50

50

 800

  26.730,-