GSO 3 Zobrazit v plné velikosti

GSO 3

Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL (trafostanice atd.). 

Více informací

72 500,00 Kč

Výchozím podkladem pro návrh a umístění odlučovačů RL jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů. Odlučovače RL typu GSO jsou dodávány v typové řadě, dle velikosti a všechny odpovídají prostorovým požadavkům ČSN


Popis funkce

Voda znečištěná RL natéká vstupním potrubím z usazovací nádrže do kalového prostoru nádrže, kde dochází k odsedimentování zbylých kalů. Dále pak gravitačně natéká do uklidňovací nádrže. Zde dojde ke zklidnění vody po čeření při nátoku do prvé nádrže. Voda odtud dále natéká do nádrže, ve které je odsazen koalescenční filtr. Dále voda natéká do nádrže, kde je osazen trubkový sběrný válec RL, který zajišťuje RL z povrchu hladiny vody. Ropné látky odtékají do akumulační nádrže. V okamžiku naplnění této nádrže RL, je nutno tyto přečerpat do jiných nádob (sudu apod.) a dále likvidovat dle platných zákonů. Voda zbavená RL natéká prostupem ve spodní části norné stěny do prostoru nádrže, kde jsou osazeny sorpční filtry. Vyčištěná vody odtéká mimo prostor zařízení do kontrolní šachty a dále do vodoteče event. Kanalizace. Filtry jsou vybaveny spec. Vložkami a jsou snadno regenerovatelné.

Stavební osazení odlučovače GSO

Nádrž odlučovače GSO se osazuje do vyhloubeného výkopu, na základovou betonovou armovanou desku. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace je vhodné použít armaturu. Uložení a stavební část osazení odlučovače RL řeší projektová dokumentace.K odlučovači GSO lze dodat plastový nástavec a plastové zakrytí.

 

Hloubka (mm): 2000
Délka (mm): 3000
Šířka (mm): 1000
Maximální průtok (l/s): 3
Odvodněná plocha (m2): 250

 

 

Related Products