GSO 1 Zobrazit v plné velikosti

GSO 1

Odlučovač GSO 1 je konstruován jako koncový stupeň čištění odpadních vod, obsahujících ropné látky (nebo jiné kapaliny lehčí nežli voda, s vodou se nemísících), zejména odpadních vod z ploch parkovišť, benzinových čerpadel, autoservisů, garáží a podobně. 

Více informací

21 000,00 Kč

Nelze jej použít v mycích linkách, kde jsou používány různé druhy rozpouštědel a mycích emulzí. Jeho použití je vhodné tam, kde je požadována vyšší účinnost čištění těchto vod, úspora vody recirkulací a podobně.

Podmínky pro instalaci:

Odlučovač RL typ GSO 1 se osazuje na betonové podloží tak, aby byl zaručen gravitační průtok odlučovačem. Je vyroben z materiálu PP jako samonosný. Při použití do spodní vody je nutno jej obetonovat, popřípadě přitížit (řeší projekt).

Technologie čištění:

GSO 1 je konstruován jako průtočné zařízení znečištěných vod ropnými produkty a to do průtoku 1 lt/sec., tj. cca 100 m2 volné plochy. Výstupní parametry RL pod 0,5 mg/lt., benzín pod 0,1 mg/lt. Vnitřní prostor odlučovače RL je rozdělen přepážkou, ve které je umístěn koš s filtračním materiálem (Fibroil), jež je možno vyprat, nebo vyměnit. Nátok do odlučovače je přes kanalizační mříž, eventuelně vstupním potrubím v horní části pod roštěm.

Návod na obsluhu:

Funkce odlučovače je kontrolována visuelně, v okamžiku kdy je filtr znečištěn, je nutno jej vyměnit, nebo vyprat.

Rozměry a provedení:

Odlučovač GSO 1 je vyroben z materiálu PP o průměru 800 mm a výšce 1000 mm. K odlučovači je dodávána lehká kanalizační mříž s rámem, kterou je třeba osadit do úrovně terénu do betonu, zajišťuje si odběratel, nebo stavební firma.

 

Hloubka (mm): 1000
Průměr (mm): 800
Maximální průtok (l/s): 1
Odvodněná plocha (m2): 100