OTC 6 Zobrazit v plné velikosti

OTC 6

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.

Více informací

43 250,00 Kč

Zachycuje spolehlivě tuk vypuštěný z těchto provozů a chrání tak i vlastní čistírnu odpadních vod, či odtokové potrubí do splaškové kanalizace. V celoplastovém provedení je zaručena vodotěsnost a dlouhá životnost celého zařízení.

Technologie čištění:

OTC je dimenzován na maximální průtok 8 l.s. Přívodní kanalizační potrubí vyúsťuje do kalového prostoru, kde se usazují hrubé nečistoty. Splašková voda pak přepadá přes příčnou stěnu do usazovacího prostoru, kde dochází ke gravitačnímu odlučování tuku u hladiny. Tukovou vrstvu je nutno pravidelně shrnovat a odebírat. Předčištěná odpadní voda odtéká pod nornou stěnou do výtoku napojeného na výstupní kanalizaci.

Návod pro zabudování a osazení lapolu:

Odlučovač OTC je možno osadit jak mimo objekt, tak i uvnitř objektu. V případě umístění mimo objekt je nutno chránit odlučovač OTC proti zámrazu. Zařízení se osazuje na základovou betonovou desku ve vodorovné poloze. Terén v okolí odlučovače musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k jeho vyplavení povrchovými vodami. Velice důležité je jeho odvětrání. Připojení přívodního a odtokového potrubí musí být provedeno vodotěsně. V obvyklých případech je odlučovač po osazení na základovou desku obsypán suchým betonem, v případě vyšší hladiny spodní vody nebo v místě s přejezdem vozidel je nutno jej řádně obetonovat eventuelně osadit vrchní železobetonovou desku s předpokládanou nosností, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Rozměrové údaje v tabulce jsou udávány bez výšky nástavce, dle hloubky osazení kanalizace.

Návod na obsluhu:

Po zabudování odlučovače a před vpuštěním odpadní vody musí být veškeré prostory odlučovače napuštěny vodou. Totéž platí i po každém provedení čištění odlučovače. Tuk z hladiny odlučovače je nutno pravidelně odstraňovat. Vrstva tuku na hladině usazovacího prostoru nesmí dosáhnout spodní hrany příčné stěny (norná stěna) (a). Současně je nutno z usazovacího prostoru vybírat a likvidovat usazené kaly.

 

Hloubka (mm): 1580
Délka (mm): 4160
Šířka (mm): 1000
Maximální průtok (l/s): 6
Počet jídel/den: 2000

 

 

Related Products