Rekonstrukce čov

Společnost Aquatech spol. s r.o. se zabývá výrobou, montáží a servisem ČOV již od roku 1990. Za posledních 25. let jsem vyrobili a namontovali stovky ČOV různých typů a velikostí, po celé ČR i v zahraničí. Součástí naší činnosti je samozřejmostí  záruční a pozáruční  servis našich čistíren odpadních vod a zároveň čistíren odpadních vod konkurenčních výrobců. Již několik let se zaměřujeme na rekonstrukce, generální opravy a intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod. Jsme schopni navrhnout technologické řešení revitalizace stávající ČOV a to dle požadavků vodoprávního orgánu. Součástí naší činnosti je zpracování technické dokumentace, hydrotechnických výpočtů a vyřízení intenzifikace či rekonstrukce s vodoprávním úřadem.

Výhodou našich řešení je především to, že dokážeme navrhnout intenzifikaci či rekonstrukci ČOV s využitím již stávající spodní části ČOV – nádrže a stávající stavební připravenosti a to za minimálních stavebních a dalších úprav.

Pro posouzení možnosti intenzifikace či rekonstrukce stávajících čistíren vycházíme ze skutečného stavu konkrétní ČOV a její technologie a z požadavku investora. Pro základní cenovou a technickou nabídku postačuje  průvodní dokumentace od původního dodavatele ČOV,  fotodokumentace současného stavu.  Dalším postupem je provedení fyzické revize ČOV na místě, kde za účasti investora vysvětlíme postup dalších prací a správních úkonů, které budou k rekonstrukci či intenzifikaci ČOV nutné.

Naše technologické návrhy jsou šetrné ke stávajícímu stavu objektu, pozemku a přístupových komunikací a to především za minimálních investičních nákladů.

Budeme rádi, když každý, kdo má se svou stávající ČOV technologické či kapacitní problémy se na nás obrátí.  

Ukázky rekonstrukce čov před a po rekonstrukci

Rekonstrukce čovRekonstrukce čovRekonstrukce čovRekonstrukce čovRekonstrukce čovRekonstrukce čov