Hledat "čov"

Nalezené výsledky: 5

Novinka

MICRO JA 0,75 čistírna odpadních...

Čistírna odpadních splaškových vod typu M I C R O JA- 0,75 je zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím jemnobublinné aerace , t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů...
29 300,00 Kč
K dispozici
Novinka

MICRO 0,5 čistírna odpadních vod

  Čistírna splaškových odpadních vod MICRO se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické...
31 200,00 Kč
K dispozici
Novinka

MICRO 1 čistírna odpadních vod

  Čistírna splaškových odpadních vod MICRO se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické...
40 110,00 Kč
K dispozici
Novinka

Bakterie do čistíren odpadních vod

Biologický prostředek - bakterie pro domovní čistírny odpadních vod je směsí užitečných mikroorganismů určených k uvádění ČOV do provozu a k průběžnému čištění odpadních vod pomocí bakteriálních kultur.
160,00 Kč
K dispozici
Novinka

Pískový proplachovaný filtr

Proplachovaný plastový  pískový filtr je technologický celek sestávající z polypropylenové nádrže, odpovídajícího rozměru včetně vystrojení prvků technologie, jeho konstrukce odpovídá ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění...
26 730,00 Kč
K dispozici