Odlučovače RL a tuků / Počet produktů: 23

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK - RL Odlučovač RL GSO  slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů...
Více

Podkategorie

Odlučovače tuků s čerpáním

Odlučovače tuků s čerpáním

Odlučovače RL

Odlučovače RL

Odlučovače tuků gravitační

Odlučovače tuků gravitační

Novinka

OTC 1

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.
12 281,00 Kč
K dispozici
Novinka

OTC 2

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.
14 900,00 Kč
K dispozici
Novinka

OTC 4

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.
17 900,00 Kč
K dispozici
Novinka

OTC 5

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.
28 900,00 Kč
K dispozici
Novinka

OTC 6

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.
43 250,00 Kč
K dispozici
Novinka

OTC 7

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.
51 750,00 Kč
K dispozici
Novinka

OTC 8

Odlučovače tuku OTC slouží jako předřazená čistící jednotka před čistírnou odpadních vod, nebo i samostatně tam, kde jsou umístněny kuchyňské prostory a je nutno tuky obsažené v odpadní vodě odloučit.
59 300,00 Kč
K dispozici
Novinka

GSO 1

Odlučovač GSO 1 je konstruován jako koncový stupeň čištění odpadních vod, obsahujících ropné látky (nebo jiné kapaliny lehčí nežli voda, s vodou se nemísících), zejména odpadních vod z ploch parkovišť, benzinových čerpadel, autoservisů,...
21 000,00 Kč
K dispozici
Novinka

GSO 2

Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku...
62 000,00 Kč
K dispozici
Novinka

GSO 3

Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku...
72 500,00 Kč
K dispozici
Novinka

GSO 6

Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku...
79 850,00 Kč
K dispozici
Novinka

GSO 10

Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku...
99 800,00 Kč
K dispozici