ČOV MICRO 1 Zobrazit v plné velikosti

MICRO 1 čistírna odpadních vod

 

Čistírna splaškových odpadních vod MICRO se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické části. ČOV má gravitační nátok

Více informací

40 110,00 Kč

Čistírna splaškových odpadních vod MICRO se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické části. ČOV má gravitační nátok. ČOV má velký hladinový rozdíl mezi vtokovým a odtokovým potrubím (toto je dáno zařazením pomalého biologického filtru). Dle potřeby lze ČOV vybavit čerpacím zařízením s vlastním ovládáním.

ČOV čistí splaškové odpadní vody z chat, chalup, pensionů a popř. odloučených pracovišť, jako jsou hájovny, hlásky do 6 ekvivalentních obyvatel. ČOV zpracuje až 1m3 odpadní vody za 24 hodin. Technologie ČOV pracuje ve dvou stupních . V prvé části dochází k sedimentaci látek rozptýlených ve splaškové vodě, mineralizací a usazováním látek s anaerobním procesem a akumuluje se vytvořený vyhnilý kal. Ve druhé části je osazen biologický filtr, který výrazně zvyšuje čistící účinek a odstraňuje případné pachy. ČOV je vyrobena z polypropylenových desek. Náplň biologického filtru je z PP nebo PE flexibilních trubek. Náplň biologického filtru je trvalá a není ji nutno během provozu ČOV měnit či doplňovat. ČOV je kompletní včetně samonosného poklopu s odnímatelným víkem. Výška komínku s odnímatelným poklopem je standardně 235 mm. Výšku komínku lze dle přání zákazníka upravit.

Osazení ČOV do terénu:

Osazuje se do předem připraveného stavebního výkopu na základovou desku z betonu B 7,5. ČOV je nutno obetonovat betonem o síle stěny cca 15cm.

Provozování a údržba ČOV:

Domovní ČOV lze provozovat téměř bezobslužně. Jedenkrát za rok, případně dle potřeby častěji je nutno zajistit odvoz zbytkového kalu z prvé části ČOV. Dvakrát ročně je nutná vizuální kontrola průtoku čištěné vody mezi prvou a druhou částí ČOV.

Výhody a přednosti ČOV:

-Vysoký čistící účinek při kolísání množství odpadní vody
-ČOV je vhodná pro nárazové nátoky
-Pracuje bez potřeby elektrické energie
-ČOV nemá žádné mechanické části
-ČOV je vhodná pro přerušovaný nátok pro kratší i delší dobu(sezónní provoz – bez potřeby opětovného uvedení a zapracování ČOV do provozu)
-Krátká a snadná doba výstavby a osazení ČOV
-Bezpečný zimní provoz