OTC-4C Zobrazit v plné velikosti

OTC-4C

Lapáky tuku OTC s čerpáním lze využít k zachycování tuků z odpadních vod kuchyňských provozů. Vzhledem k tomu, že tyto vody obsahují vysoké hodnoty tuku, jež nelze vypouštět do kanalizace nebo do ČOV, je zařazení tohoto výrobku nezbytné.

Více informací

151 200,00 Kč

Technické údaje:

Polypropylenové lapáky tuku OTC – 2-10C jsou konstruovány pro zachycování tuku z odpadních vod do max. průtoku 10 lt/sec.-1. V případě požadavku na čištění vody o vyšším průtoku, je každý případ řešen jednotlivě.

Technické provedení:

V zařízení se gravitačně odděluje tuk od odpadní vody. Pro zajištění správné funkce zařízení, je nutné provádět pravidelnou kontrolu, především nárůstu tukové vrstvy v lapáku a při dosažení výšky nárůstu 50 mm, eventuelně po odzkoušení doby trvání naplnění, tuk odčerpat předepsaným způsobem. Lapák tuku je řešen jako dvoukomorový, kde v prvé komoře se usazují hrubé části (sedimentují). Obě komory jsou vybaveny odkalovacím potrubím s osazením kulových ventilů pro možnost manipulace. Lapák tuku lze doporučit jako PP zařízení k osazení prostorů suterénů, nebo samostatné jímky vně objektu s úpravou, aby bylo možno jej řádně obsluhovat (manipulační prostor). V tomto prostoru se doporučuje osazení el.rozvaděče. Čerpání tuku je uzpůsobeno tomu, že jej lze přečerpat do vzduchotěsné akumulační nádrže, nebo odčerpat přímo FEKA vozem. Předčištěná odpadní voda, zbavená obsahu tuků, je napojena na venkovní kanalizaci, nebo na čerpací šachtu (pokud je kanalizace osazena výše), ze které je pak přečerpávána do vlastní kanalizace. Kontrolu funkce zajišťuje obsluha, která má za povinnost provádět průhledítkem kontrolu stavu tukové vrstvy a při předepsané síle vrstvy provést jeho odčerpání. Po odčerpání tuku je nutno provést oplach lapáku teplou tlakovou vodou, která je do lapáku přivedena potrubím. Zařízení je moderní koncepce pro likvidaci tuku a je snadno obsluhovatelná.

Popis odčerpání tuků:

a.)na dobu cca 4 hodin (tj. dosažení teploty vody 45st.C) na kterou je nastaven termostat, zapnout topná tělesa. Upozorňujeme, že topná tělesa musí být ponořena pod vodou !!!
b.)vypnou topná tělesa pomocí funkce termostatu
c.)otevřít kulový ventil pro čerpání tuku a zapnout čerpadlo – upozorňujeme že tuk musí být v tekutém stavu !!!, po odčerpání tuku uzavřít kulový ventil
d.)provést ostřik teplou tlakovou vodou po dobu asi 30 sec. – voda musí být min. 30st.C teplá
e.)otevřít kulové ventily proplachu potrubí ( čerpadlo musí běžet)
Jednou z variant odčerpávání tuků je odčerpávání do vzduchotěsné nádoby, která je po naplnění odvezena k určené likvidaci.

Popis odčerpání kalů:

1./ FEKA vozem

a.)připojit savici FEKA ke koncovce na potrubí
b.)otevřít kulový ventil a odsát nashromážděný kal
c.)uzavřít kulový ventil

2./ Čerpadlem

a.)otevřít kulový ventil pro čerpání kalů a zapnout čerpadlo
b.)otevřít kulový ventil pro ostřik lapáku tuku
c.)vypnout čerpadlo kalu a zavřít ventil ostřiku a ventil pro odčerpání kalu

 

Hloubka (mm): 1500
Délka (mm): 2160
Šířka (mm): 1400
Maximální průtok (l/s): 4